Spotrebná daň z alkoholických nápojov

  • Spotrebné dane z alkoholických nápojo

Spotrebná daň z alkoholických nápojov


Legislatíva Slovenskej republiky pozná viacero alkoholických nápojov, ktoré v základe rozdeľujeme na:.

  • pivo,
  • víno,
  • medziprodukt,
  • lieh.

Sú to nápoje, ktoré obsahujú minimálne 1,2 % alkoholu, a pri pive je to 0,5 % alkoholu.

Spotrebná daň z piva

Pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo, nevzniká veľa povinností, nakoľko ani neobsahuje väčšie množstvo alkoholu. Napriek tomu výrobcovia a dovozcovia majú okrem odvádzania spotrebnej dani rôzne iné povinnosti. .

Spotrebná daň z vína

Pri víne je treba si uvedomiť, že sa delí do viacerých skupín:

  • tiché víno,
  • šumivé víno,
  • tichý fermentovaný nápoj,
  • šumivý fermentovaný nápoj.

Najčastejšie vyrábané a dovážané víno je tiché víno a tichý fermentovaný nápoj, ktoré sú momentálne s nulovou sadzbou spotrebnej dane a vzťahuje sa naň len veľmi málo povinností. Šumivé vína a šumivé fermentové nápoje sú zdaňované, a preto pri týchto vínach pribúdajú aj povinnosti.

Spotrebná daň z medziproduktu

Do kategórie medziproduktov patria napríklad ochutené bylinné alebo aromatizované likéry, vermúty, ale aj vína s vyšším obsahom alkoholu alebo prídavkom liehu.

Za medziprodukt sa dá považovať alkoholický nápoj, ktorý má najviac 22 % objemu alkoholu.

Spotrebná daň z liehu

Nakoľko pri liehu sa vyberá najvyššia sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov, aj pravidlá sú najprísnejšie.

Pre výrobcov a dovozcov liehu vznikajú rôzne komplikované úkony, akým je napríklad aj kolkovanie. Prísne pravidlá však zamedzujú obchodovanie s takzvaným čiernym alkoholom, a tým chránia nielen štátnu pokladnicu, ale aj spotrebiteľov pred konzumáciou metylalkoholu. Lieh sa však používa aj pri výrobe najrôznejších tovarov, a preto nie vždy musí byť zaťažený spotrebou daňou. Slovenská legislatíva to umožňuje napríklad lekárnikom, avšak takéto úľavy sú spojené s prísnym dohľadom colných úradov.

Dokumenty na stiahnutie:

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike spotrebných daní z alkoholických nápojov.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...