Spotrebná daň z elektriny

  • Spotrebná daň z elektriny

Spotrebná daň z elektriny


Využitie alebo spôsob výroby elektrickej energie môžu ovplyvňovať aj samotné zdaňovanie spotrebnou daňou..

Dnes sa téma elektrickej energie v spojení so spotrebnou daňou môže dotknúť každého. Je to dané tým, že nejde už len o dovoz, vývoz a veľkovýrobu. Je tu narastajúci trend získavania elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorý ponúka širokú škálu možností pre podnikateľov, ale aj pre domácnosti.

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike spotrebných daní z elektriny.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...