Export tovaru - vývoz na územie tretích krajín

  • Export tovaru

Export tovaru


Vývoz tovaru z Európskej únie na územie tretích krajín si vyžaduje administratívne úkony pod dohľadom colných úradov.

Tovar, ktorý opúšťa územie Európskej únie musí pred vyvezením prejsť procesom colnej deklarácie. Na splnenie podmienok daných legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie je potrebné predložiť tovar so správne vyplnenými dokladmi.

Naša spoločnosť Vám ponúka zastúpenie pri colnom konaní vo vývoze. Okrem elektronického colného konania vo vývoze Vám ochotne zabezpečíme aj iné dokumenty a služby:

  • tlačivo EUR1,
  • vyplnenie tlačív TIR Carnet a ATA Carnet,
  • tlačivo potvrdzujúce štatút tovaru,
  • vystavenie prepravného listu.

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletný colný servis pri exporte tovaru.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...