Import tovaru - dovoz z územia tretích krajín

  • Import tovaru - dovoz z územia tretích krajín

Import tovaru


V colnom konaní pri dovoze je tovar prepustený do rôznych režimov, pričom najpoužívanejším býva voľný obeh.

Nakladať s tovarom, ktorý bol dovezený z krajiny mimo Európskej únie, je možné až po preclení a zaplatení colného dlhu.

Naša spoločnosť Vám ponúka poradenstvo, vyhotovenie potrebných dokumentov, zastúpenie v colnom konaní a zabezpečenie colného dlhu, prípadne ďalšie špecifické služby podľa osobitných potrieb klienta:

  • hlásenia pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
  • deklarácia colnej hodnoty,
  • zastupovanie pri ekonomických režimoch,
  • zastupovanie pri diplomatických zásielkach.

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletný colný servis pri importe tovaru.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...