img img imgimg img
img img img img img
img img img

Alkoholické nápoje

Elektrina

Minerálne oleje

Tabak a tabakové výrobky

Uhlie

Zemný plyn

Naša spoločnosť Vám ponúka colné, správne a daňové zastupovanie, čím sa Vaša komunikácia s príslušnými colnými úradmi v danej problematike stane jednoduchou záležitosťou.

Pracujeme pre

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...