Spotrebné dane

  • Spotrebné dane

Spotrebné dane


Spotrebné dane sú vybrané dane, ktoré sa vzťahujú na určitý druh tovaru. Konkrétne ide o spotrebnú daň na alkoholické nápoje (pivo, víno, lieh), elektrinu, uhlie a zemný plyn. Spotrebná daň sa odvádza aj za minerálne oleje, tabak a tabakové výrobky..

Takúto daň zvyčajne odvádza výrobca alebo dovozca tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Spotrebná daň je súčasťou štátneho rozpočtu a fyzické osoby sú ňou nepriamo zasiahnuté, keď sa jej výška premieta do konečnej ceny tovarov.

Avšak aj po zdanení takéhoto tovaru môžu vzniknúť rôzne iné povinnosti osobám, ktoré s ním nakladajú. Jedná sa hlavne o rôzne registrácie, dokumenty a evidencie.

Na území Slovenskej republiky spadá vyberanie spotrebných daní do kompetencie colných úradov, ktoré vykonávajú aj dohľad a rôzne kontroly.

Naša spoločnosť sa venuje problematike spojenej so spotrebnou daňou z


Dokumenty na stiahnutie:

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike spotrebných daní.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...