Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov

  • Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov

Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov


Predmetom dane z tabaku a tabakových výrobkov sú cigarety, cigary, cigarky a tabak..

Tabak a tabakové výrobky sú pre svoje nemalé zaťaženie daňami zaujímavé pre rôznych podvodníkov. Z tohto dôvodu sa musia tabakové výrobky kolkovať a podmienky pre obchodovanie s takýmito výrobkami sa musia stále sprísňovať.

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike spotrebných daní z tabaku a tabakových výrobkov.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...