INTRASTAT – ŠTATISTIKA OBCHODU MEDZI ČLENSKÝMI KRAJINAMI

  • Intrastat

Intrastat


Intrastat je informačno-štatistický systém zavedený v členských štátoch Európskej únie od 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. Pravidlá a fungovanie systému Intrastat upravuje špeciálne vytvorená európska a národná legislatíva. .

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Tieto údaje sú potrebné pre zostavenie štatistiky zahraničného obchodu medzi členskými štátmi EÚ a zároveň sú podkladom k štatistikám svetového obchodu. Z údajov je možné zostaviť platobnú bilanciu jednotlivých štátov v oblasti národného a zahraničného obchodu, čo sú základné ekonomické ukazovatele pri zostavovaní hospodárskej politiky jednotlivých štátov.

V Slovenskej republike sa s budovaním systému Intrastat začalo v roku 2002, kedy bola prijatá potrebná legislatíva a na údaje bol napojený aj Štatistický úrad SR. Získavanie a prvotná kontrola údajov je v kompetencii Finančnej správy Slovenskej republiky, sekcia colná.

Naša spoločnosť Vám ponúka spracovanie Intrastat hlásenia, jeho následné zaslanie elektronickou formou a archiváciu podľa platnej legislatívy.

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike systému Intrastat.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...