Spotrebná daň zo zemného plynu

  • Spotrebná daň zo zemného plynu

Spotrebná daň zo zemného plynu


Zemný plyn je surovina, ktorá má širokú škálu využitia, na čo myslí aj legislatíva Slovenskej republiky. .

Rôzne plyny s rozličným využitím sa dnes používajú takmer všade. Jeho zdaňovanie ovplyvňuje hlavne to, či je používaný v domácnosti alebo na podnikateľské účely. Avšak aj medzi podnikateľmi sa v určitých prípadoch myslelo na oslobodenie od spotrebnej dane.

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike spotrebných daní z zemného plynu.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...