Colná deklarácia na území Európskej únie

  • Colná deklarácia na území Európskej únie

Colná deklarácia


Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného z tretích krajín na územie Európskej únie alebo naopak, vyvážaného do tretích krajín z Európskej únie. .

Dohľad nad takýmito úkonmi má v kompetencii Colná sekcia Finančnej správy Slovenskej republiky.

Colná deklarácia sa riadi medzinárodnými a národnými predpismi daného územia dovozu, respektíve vývozu tovaru a rozdeľujeme ju nasledovne:

  • import je colné konanie, ktorým prejde každý dovážaný tovar na územie Európskej únie z tretích krajín, bez rozdielu do akého režimu dovozu je určený;
  • export je colné konanie, ktorým prejde každý vyvážaný tovar z územia Európskej únie do tretích krajín, bez rozdielu do akého režimu vývozu je určený.

Colná deklarácia sa riadi množstvom národných a medzinárodných predpisov. Tie určujú rôzne pravidlá, ako napríklad zákazy a obmedzenia, ale aj odpustenie colných poplatkov.

Ochotne Vás zastúpime pri celom procese colnej deklarácie a poskytneme Vám poradenstvo a pomoc pri dovoze aj vývoze tovaru.

Ponúkame Vám poradenstvo, právnu pomoc a zastupovanie v konaniach pred colnými orgánmi.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...