Spotrebná daň z uhlia

  • Spotrebná daň z uhlia

Spotrebná daň z uhlia


Predmetom spotrebnej dane z uhlia je čierne uhlie, hnedé uhlie, koks a polokoks z čierneho uhlia, ale aj ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715..

Aj keď klesajúci objem ťažby uhlia vo svete poukazuje na to, že sú tu modernejšie zdroje získavania energie, svoje miesto na trhu stále má. Preto aj ťažba a obchodovanie s uhlím tu pretrváva. A tak ako aj iné zdroje energie, je na území Slovenskej republiky zaťažená spotrebnou daňou.

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike spotrebných daní z uhlia.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...