Spotrebná daň z minerálneho oleja

  • Spotrebná daň z minerálneho oleja

Spotrebná daň z minerálneho oleja


Pod spotrebnú daň z minerálneho oleja spadajú rôzne výrobky z ropy. Patria sem hlavne motorový benzín, motorová nafta, letecký benzín a rôzne druhy olejov a mazív..

Legislatíva upravujúca nielen spotrebnú daň z minerálneho oleja, ale aj iné povinnosti, je pri tejto komodite asi najkomplikovanejšia zo všetkých komodít spadajúcich pod spotrebné dane. Aj z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili niekoľko príkladov ktoré sú uvedené nižšie.

Zároveň chceme upozorniť na to, že nielen dovozcovia a výrobcovia majú v rámci zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja svoje povinnosti. Tento zákon sa dotýka každého, kto obchoduje alebo nakladá na podnikateľské účely s minerálnym olejem. Teda nielen nakupuje a predáva, ale napríklad aj skladuje, prepravuje alebo používa v zariadeniach.

Dokumenty na stiahnutie:

Ponúkame Vám poradenstvo a pomoc v problematike spotrebných daní z minerálnych olejov.

Kontakt

Colná deklarácia

Colná deklarácia je vyhlásenie - colné prejednanie tovaru dovážaného do alebo vyvážaného mimo územie Slovenskej republiky z území mimo Európsku úniu.

Viac info...

Intrastat

Intrastat je systém, ktorý sa používa pri vývoze a dovoze tovarov a zbiera údaje priamo od vývozcov a dovozcov tovarov do jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj mimo nej.

Viac info...

Spotrebné dane

Naša spoločnosť vykonáva poradenské služby o spotrebných daniach pre alkoholické nápoje, elektrinu, minerálne oleje, tabak, uhlie, zemný plyn.

Viac info...